วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)

"วารสารฉบับใหม่ล่าสุด" ปีที่ 21 ฉบับที่ 40

image040

เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
(เดือนมกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)

 

วารสารกระแสวัฒนธรรมเพิ่มเติม

 


 

Untitled 1

 

book


 

You are here: Home