ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหาคร 10160

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5398  โทรสาร 0-2868-4351
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : https://hotel.siam.edu

 

You are here: Home ติดต่อสอบถาม