วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)

เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)

benner

 

You are here: Home วารสาร