การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

Untitled 1


วารสารกระแสวัฒนธรรม

ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

tier2


 

0000


 

You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม